CO2-utsläpp: Elcykel vs vanlig cykel

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

27-12-2018/ Varken elcykel eller vanlig cykel har noll i utsläpp, om man gör en livscykelanalys. Så vilken cykeltyp har minst klimatskadliga utsläpp? Vi har grävt fram en del siffror, och det visar sig att skillnaderna i utsläpp är mycket små. 

Debatten kring elcyklarna hettar till ibland. En del vill gärna framhålla vilket miljövänligt fordon det är. Ofta kommer det moteld, somliga argumenterar för att vanliga cyklar är mycket bättre.

En del av invändningarna mot elcyklarna handlar om tillverkning av batterierna. Sant är att ett litiumjon-batteri består av en del ämnen som är klart miljöbelastande. Grundämnet kobolt, som ingår i batterierna, pekas dessutom ofta ut då en stor del av världsmarknaden kommer från Kongo, där gruvbrytningen är mycket primitiv och arbetsmiljön är riktigt usel.

100 gånger större

Nu är det dock inte så enorma mängder skadliga ämnen i en elcykel, åtminstone inte om man jämför med en elbil. Elcyklarnas batterier brukar vara i storleksordningen 0,5 kWh medan många normalstora elbilar har 40-50 kWh eller större. Alltså 100 gånger större, vilket kräver 100 gånger så mycket energi och ämnen att tillverka. Ändå tror jag att de flesta miljövänner ser något gott i att elbilar ersätter fossildrivna bilar.

Den stora miljöfrågan är dock ändå klimatet, som orsakas av alla våra utsläpp av växthusgaser, varav koldioxiden (CO2) är den dominerande.

Så hur är det då med elcykeln och även vanliga cyklar? Vilken är bäst om målet är små utsläpp av växthusgaser?

Det går att hitta siffror om utsläpp av växthusgaser vid batteritillverkningen. När jag sedan jämförde dessa siffror med utsläpp från en vanlig fossilbil blev min slutsats att det räckte med cirka 46 mil på min elcykel (källor och beräkning, se fotnot) istället för en fossil bil. Därmed var utsläppen från batteritillverkningen i princip nollade. Därefter skonade jag moder jord från betydande utsläpp av CO2, om jag jämförde med fossil bil. Vi slapp i princip cirka 160 gram koldioxid (genomsnitt bilar Sverige 2017) per kilometer. Bilens utsläpp är dock ännu större i verkligheten, eftersom man även måste räkna in alla energi som krävts för att tillverka bilen, vilket finns beräkningar som pekar på 10-20 ton CO2 för en normalstor bil. Bilens verkliga utsläpp kanske ligger i storleksordningen 200-300 gram koldioxid per kilometer i genomsnitt.

Inte noll utsläpp

Men sedan har vi det faktum är att varken cyklar eller elcyklar är utsläppsfria, om man anlägger ett helhetsperspektiv. Det alstras ju faktiskt en del utsläpp att tillverka och använda cykeln. Så påståenden om att trampcykling ger noll utsläpp är inte riktigt sant. Bland annat kräver ju cyklingen en hel del energi i form av mat, vilket ju också är en utsläppskälla.

Tyvärr finns det inte många beräkningar på utsläpp från elcyklar och vanliga cyklar. Vi hittar bara en källa till detta, en sammanställning gjord av European Cycling Federation (ECF) från 2011.

ECF har räknat ur ett livscykelperspektiv, som inkluderar tillverkning, service och även maten som krävs vid cyklingen. Men slutsatsen är ändå att skillnaden mellan elcykel och vanlig cykel är ytterst liten. ECF sätter utsläppsfaktorn för vanlig cykel till 21 gram CO2 per kilometer och 22 gram CO2 för elcykel.

Men sedan bör vi väga in vi de olika cykeltypernas verkliga förmåga att verkligen få bilister att ställa bilen, och därmed minska utsläppen. Här väljer jag mig att luta mig mot Jönköpings kommuns utvärdering av förmånscyklar som presenterades i höstas. Naturligtvis kan det finnas andra studier som är mer vetenskapliga, detta är bara en enklare utvärdering utan vetenskapliga pretentioner.  

Påverkar bilvanorna

Det gick att se att de som beställt vanlig cykel efter en tid faller tillbaka i gamla bilvanor vid jobbpendlingen.

Citat ur rapporten: 

”Bland beställarna av vanlig cykel verkar den inledande positiva trenden med ökad cykling och minskat bilåkande vid pendling ha brutits. Cyklingen verkar ha minskat efter några års användande av förmånscykeln. Biltrenden verkar också på uppåtgående efter den inledande minskningen, är citat ur rapporten.”

Elcykel ger helt annan effekt på bilåkandet, det verkar minska även långsiktigt. Citat ur rapporten från Jönköpings kommun:

”Elcyklarna uppvisar en fortsatt positiv effekt på pendlingsvanorna bland beställarna. Andelen elcykelpendling fortsätter öka även efter några års användning av förmånscyklarna. Bilpendlingen fortsätter minska om än inte i samma omfattning som i början.”

Jönköping kommuns utvärdering visar vad många elcyklister upptäcker. Att sätta sig på elcykel är så lätt och lockande att det faktiskt får många bilister att byta fordon vid jobbpendling. Ibland hör man också om personer som säljer bilen.

Om elcyklar med mycket små utsläpp har större potential att få bilister över till cyklingen, så faller argumenten att vanliga cyklar är så mycket miljövänligare. Självklart är det bra om vi väljer trampcyklar, men verkligheten är tyvärr sån att många av oss inte har tillräcklig motivation för att trampa. Det är helt enkelt för jobbigt och lite för långsamt för många.

Så miljöargumenten mot elcyklarna håller inte riktigt i de allra flesta fall. Men fortsätt gärna att trampa vanlig cykel. Det är riktigt bra, det också.

För övrigt vill jag önska alla cyklister och läsare Gott Nytt år. Hälsar Björn Åslund, chefredaktör Allt om Elcyklar.

Fotnot:

46 mil på elcykel, istället för bil, sedan är utsläppen från batteritillverkning nollade.

Enligt artikeln i Teknikens Värld (länk nedan) så är utsläppen från batteritillverkning till bilar 150-200 kilo koldioxid per kWh batteri.

Den aktuella elcykeln i exemplet har ett batteri på 418 Wh. Om vi använder siffran 175 kilo koldioxid per kWh, så innebär det 73 kilo CO2 för att tillverka detta batteri.

Fossila bilar i Sverige släppte ut 160 gram CO2 per km under 2017.

Beräkningen slutar på att det räcker med 456 kilometer på elcykeln istället för fossil bil, för att nolla utsläppen från batteritillverkningen.

https://teknikensvarld.se/elbilars-batterier-paverkar-klimatet-kraftigt-481493/

Källa: ECF utsläpp cyklar och elcyklar

https://ecf.com/groups/cycle-more-often-2-cool-down-planet-quantifying-co2-savings-cycling

Läs mer