Budgetförslag med elcykelpremie

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Den statliga elcykelpremien kan återuppstå 2019. I det budgetförslag om under torsdagen presenterades av övergångsregeringen finns 350 miljoner kronor avsatta för elfordonspremien. Men en ny regeringen kan ändra på förutsättningarna.

Denna Monark dyker upp i butik under 2019, då elcykelpremien återuppstår om den inte stryks av nästa regering. Foto: Björn Åslund

För 2018 anslog regeringen 350 miljoner kronor för elfordonspremien, som gav 25 procent premie (upp till 40.000 kr) till lättare elfordon, i praktiken främst till elcyklar. I mitten av oktober tog dock pengarna slut, och naturvårdsverket stängde möjligheterna att söka premien.

När premien beslutade av regeringen sades att den skulle vara i tre år. Men den osäkra politiska situation efter riksdagsvalet har gjort att fortsättningen för premien svävat i ovisshet, då flera av allianspartierna varit mycket kritiska till den. Nu har dessa partier inte kunnat forma en regering och lägga fram en budget, så istället är den kvarvarande övergångsregeringen som har ansvaret för 2019 års budget, som idag presenterades av  Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP).

Övergångsregeringen har därför bedömt att förra höstens budgetbeslut för 2018 bör vara utgångspunkten för vårt budgetförslag för 2019.

Och under utgiftsområdet allmän natur- och miljövård, så finns förslag om att även 2019 anslå 350 miljoner kronor för elfordonspremien.

Ny regering avgör

Budgeten är ännu ett förslag, som ska genom riksdagen. Och får landet sedan en ny regeringen kan det hända saker. I en debattartikel på DN.se kommenteras detta faktum av Magdalena Andersson och Per Bolund 

”Det som i dag överlämnas till riksdagen är knappast något partis idealbudget. Det är en avskalad budgetproposition som inte ger uttryck för en politisk vilja. Övergångsregeringen har strävat efter att ge en ny regering förutsättningar att göra sitt avtryck. Det är också detta som vi bedömer att riksdagen har efterfrågat. Därmed utgår vi från att den här budgeten kommer att genomgå större förändringar än vanligt under 2019.”

Hur det slutligen blir med elcykelpremien hänger till en del på vilka partier som till slut lyckas forma en regering. Ingår socialdemokrater och miljöpartiet i denna regering lär premien bestå, eftersom dessa partier drev igenom den.

15-11-2018

Läs mer