Bosch uppdaterar med nya funktioner

Björn Åslund

Björn Åslund

16 feb 2024

Bosch uppdaterar det smarta motorsystemet för att göra det enklare att anpassa cykelupplevelsen. Bland annat lägger man till automatiska ändringar och nya tränings- och hälsofunktioner. Dessutom lanseras en integrering av pulsmätare och pulsvisning under cykelturen. 

De så kallade smarta motorsystemen från Bosch eBike Systems blir ännu smartare tack vare den senaste uppdateringen, skriver Bosch i sitt pressmaterial.

Nu visar Kiox-displayerna automatiskt relevant information för elcyklisterna – och växlar själv skärmvisning beroende på situation. Systemet känner till exempel av stigningar och visar den kraft cyklisten genererar, kadensen och antal cyklade höjdmeter. När det övergår till nedförsbacke framhävs hastigheten extra mycket på skärmen. Vid cykling på plan mark visas hastighet, tillryggalagd sträcka och räckvidd.

Ännu fler assistanslägen blir möjligt.

Hittills har fyra olika assistanslägen förkonfigurerats och anpassats av elcykeltillverkarna. Nu kan elcyklisten själv välja mellan alla assistanslägen som är tillgängliga för drivenheten, definiera upp till fyra favoriter och anpassa konfigurationen i eBike Flow-appen enligt sina preferenser.

Nytt är också att pulsmätare, som ett bröstband eller en smartklocka, kan kopplas till elcykeln via Bluetooth. Pulsen visas sedan på Kiox 300- och Kiox 500-displayerna eller Ride-skärmen under färden.


Pulsen visas på Kiox-displayen eller Ride-skärmen under cykling.

För att hålla ett öga på din egen prestation kan skärmen visa i vilken utsträckning assistanslägena utnyttjas och hur mycket kraft du själv står för i förhållande till motoreffekten. Skärmen ”Effektandel” ger information om cyklistens egen genomsnittliga effekt i förhållande till drivenhetens genomsnittliga effekt, baserat på den aktuella aktiviteten och det valda assistansläget. 

Limit-läget för Speed Pedelecs, ska kunna användas för att begränsa motorassistansen till 25 km/h. 

Läs mer