Batteriåtervinning får EU-stöd

admin

admin

1 feb 2021

EU har lovat cirka fem miljoner euro i startbidrag för ett projekt som ska möjliggöra storskalig återvinning av batterier från elfordon.

Avsaknaden av återvinning av batterier från elcyklar och andra elfordon har ofta kritiserats. I Asien har man kommit i gång med ett stort antal anläggningar, som bland annat klarar återvinning av litiumjonbatterierna, men inte inom EU-området.

Nu börjar det hända saker även i Europa. Tidigare denna månad tillkännagav den tyska kemijätten BASF planer att återvinna litiumjonbatterier tillsammans med de franska företagen Eramet och Suez, berättar Bike-Eu.com Man vill säkra en ledande roll på en växande marknad.

EU:s miljonbidrag ska hjälpa till med ”utveckling av en innovativ stängd kretsprocess för att återvinna litiumjonbatterier från elfordon och för att möjliggöra produktion av nya litiumjonbatterier i Europa”, skriver BASF i ett uttalande.

De tre företagen kommer att inleda storskalig utveckling i januari 2020 genom projektet ReLieVe (återvinning av litiumjon-batterier för elfordon). Det ”svarar på Europeiska kommissionens vädjan om att förena europeiska aktörer att positionera sig själva i den snabbt växande litiumjonbatterimarknaden”, säger Laurent Joncourt, ordförande för gruv- och metallurgiföretaget Eramets forsknings- och utvecklingsenhet.

-Cirka 50 000 ton batterier förväntas återvinnas år 2027 i Europa och det skulle kunna multipliceras nästan tiofaldigt fram till 2035,” förutspådde Jean-Marc Boursier, chef för vatten- och avfallsbehandlingsföretaget Suez.

Projektet ska sammanföra de tre företagen återvinningsprocessen, med Suez som samlar in och demonterar begagnade batterier, Eramet återvinner komponenterna och BASF producerar nya katodmaterial, uppger Bike-Eu.com

Att EU-länderna behöver förbättra sin hantering och återvinning av uttjänt elektronik står klart. För närvarande klarar inte EU:s medlemsstater att uppfylla WEEE-direktivets mål om att samla in 65 procent av batterierna. WEEE-direktivet, som trädde i kraft 2012, har som mål att undvika avfall från elektrisk utrustning eller att minska sådant avfall genom att återanvända och återvinna det.

Läs mer på:

Nyhetsartikeln på Bike-Eu.com

https://www.bike-eu.com/home/nieuws/2019/11/eu-grants-multi-million-funding-to-boost-battery-recycling-10136860

Läs mer om planer på batteriåtervinning i Europa

https://www.nyteknik.se/energi/tiotalet-nya-aktorer-vill-atervinna-litiumbatterier-6965674

5-11-2019 

Läs mer