”Återinför elcykelpremien”

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

18-09-2019/ Cyklandet ökar, inte minst i Stockholm, och bilåkande minskar. För att ytterligare driva på denna utveckling så bör elcykelpremien återinföras, menar man från branschorganisationen Svensk Cykling.

Under början av hösten har Svensk Cykling, som är cykelbranschens PR- och lobbyingorganisation, gått ut för att väcka intresset för en ny runda med den statliga elcykelpremien. Man har i flera debattartiklar argumenterat för elcykelpremien, att den har fungerat bra och givit effekt. Bland annat hittar man argument ur den utvärdering av premien som naturvårdsverket gjort. 

Denna utvärdering visar att varannan resa som sker med dessa elcyklar ersätter en bilresa. Det innebär att elcykelpremien var effektiv, är ett argument som används av Svensk Cykling.

I en ny artikel, som publicerade på Stockholm Direkt, lyfter man fram den ökande cyklingen i Stockholm och att bilåkande minskar. Artikeln är undertecknad av Klas Elm vd för Svensk Cykling och Lars Strömgren som är ordförande för Svensk Cykling.

För att fortsätta denna positiva utveckling är det dags att återinföra elcykelpremien, anser de två. Och i Stockholm är det dags att omprioritera utrymmet i trafiken. Cykelbanorna måste breddas för att ge plats åt fler cyklister.

Elcykelpremien sänkte tröskeln för många som ville köpa en elcykel för att förändra sina resvanor. Men intresset för att köpa elcyklar är långt ifrån tillgodosett, anser Svensk Cykling.

I en annan debattartikel talas det om kraftigt ökad cykling även i Göteborg. Cykeln är tydligt på frammarsch i våra större städer, och elcyklarna är sannolikt en bidragande orsak. Allt om Elcyklar var häromdagen i centrala Stockholm och det var en strid ström av cyklister, och riktig många satt på elcyklar. 

Vi lyfte på luren till Klas Elm.

Vad ser ni för möjligheter att få gehör för er önskan om elcykelpremie? Hur bedömer ni det politiska läget för premien?

-Just nu är nog inte det politiska läget för en elcykelpremie inte så bra, men det förtar inte att premien är en bra idé, svarar Klas Elm.

-Vi har fört fram förslaget till våra politiska kontakter och nätverk, men elcykelpremien användes som slagträ i valdebatten av vissa partier så det är viss uppförsbacke fortfarande.

Klas Elm tycker att man hittar många argument för elcykelpremien i Naturvårdsverkets utredning.

-Den utredningen visade att många av de argument som användes i valdebatten inte stämde, som vilken nytta premien gjorde och var pengarna skulle hamna.

-Det var inte hipsters på Södermalm som fick premien, den gick till helt andra områden än vad som sades i debatten.

-Det mest intressanta vara ändå att elcyklarna som kom ut, till hälften ersätter resor som annars skulle gjorts med bil. Det är ett starkt argument, vill man minska trafik med privat bil så fungerade elcykelpremien.

Debattartikeln hos StockholmDirekt.

https://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-ta-tillbaka-elcykelpremien/repsiq!YicuCawfYGP5Wy6sBvYAIQ/

Läs mer