Antalet omkomna fotgängare och cyklister minskar långsamt

admin

admin

2 feb 2021

Minst 51 300 fotgängare och 19 450 cyklister dödades på vägarna inom EU mellan 2010 och 2018. Minskning av antalet omkomna cyklister var åtta gånger långsammare än minskningen av antalet omkomna som färdats med motorfordon. Det visar en rapport från den europeiska trafiksäkerhetsorganisationen ETSC.

— Länk till våra cykeltester 2020 —-

European Transport Safety Council, ETSC, är en organisation baserad i Bryssel, som tar fram och publicerar rapporter om trafiksäkerhetsutvecklingen inom EU. Nationella forskningsorganisationer och oberoende forskare från 32 länder deltar i ETSC. Svenska VTI är medlem i organisationen sedan 2006, berättar VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i ett pressmeddelande.

I en ETSC-rapport om trafiksäkerheten på EU:s vägar framgår att minskningen av antalet omkomna fotgängare och cyklister i EU-trafiken går avsevärt långsammare än minskningen av antalet omkomna som färdats med motorfordon. Författarna av rapporten konstaterar att antalet dödsfall bland personer som färdats med motorfordon minskade med i genomsnitt 3,1 procent per år under perioden 2010-2018. Dödsfallen bland cyklister minskade med endast 0,4 procent per år.

Fler som cyklar

Den långsamma minskningen av antalet omkomna cyklister återspeglar sig delvis i ökningen av antalet cyklister runt om i EU. Men orsaken är också, enligt rapporten, att många regeringar, myndigheter och fordonstillverkare misslyckats i arbetet med att vidta åtgärder för att minska antalet omkomna.

Rapporten visar att dödsfallen bland fotgängare och cyklister stod för 29 procent av alla dödsfall inom EU-trafiken 2018. 99 procent av dödsfallen bland fotgängare och 83 procent av dödsfallen bland cyklister skedde vid kollision med ett motorfordon.

ETSC-rapporten ger också rekommendationer till åtgärder som kan förbättra trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. Bland annat förordas planering av städer som prioriterar gångtrafik, cykling och kollektivtrafik framför privat bilanvändning samt hastighetsbegränsningar.

2-03-2020

Läs mer

Annons: