ANALYS: Omställningen till två hjul kräver vassare politik

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Att vi idag har ett på många sätt ohållbart transportsystem i våra städer är uppenbart. Det är en ständig ström av bilar. Stora delar av stadens yta går åt till parkeringar och gator, vilket i sig skapar avstånd och mer bilberoende. Avgasbilarnas utsläpp bidrar till sjukdomar, och står för en stor del av klimatbelastningen. Stillasittande i bilar bidrar till många välfärdssjukdomar. Dessutom stressen av att sitta i bil och inte komma fram på grund av köerna.

Cyklar och elcyklar är inte hela lösningen på de ohållbara transporterna. Dock en viktigt pusselbit. Men det bubblar av andra möjliga lösningar som bidra. På bara något år har hyrsystemen med eldrivna kickbikes visas sig vara ett lockande alternativ för att ta sig fram i städer. En rad företag jobbar stenhårt på att etablera hyr- och delningsystem i 100-tals större städer, runt om i Europa. Orsaken till framgången är att hyr- och delningssystem verkligen lockar till användning, då de är ett bra komplement till kollektivtrafiken, och även till bil eller cykel. 

Appar har gjort delningsystemen enkla och smarta. Genom mobilen hittar du snabbt en ledig kickbike i närheten. Du behöver inte ta dig till en uthyrningsstation.

Men eldrivna kickbikes har sina begränsningar, de är inte jättesnabba, och många känner sig osäkra på detta nya fordon. Dessutom tar de i princip noll last, bara en axelremsväska eller ryggsäck på åkaren.

Voi, som har för elkickbikes bland annat Stockholm, aviserade i våras att deras fordonsflotta ska breddas med elcyklar. Då får vi anta att lediga elcyklar också hittas och hyrs via en app.

Lånecyklesystem

Sannolikt är det ett sådant lånecykelsystem som Stockholms stad upphandlat av Voi. 7500 elcyklar kommer att placeras ut under 2020. Om det blir lika flexibelt och enkelt som hyrsystemet för kickbikes, så talar mycket för en succé och ett viktigt bidrag till mer tvåhjulig mikromobilitet.

Detta är bara enstaka exempel på delad tvåhjulig mikromobilitet, som sveper fram över världens större städer. Väldigt mycket talar för att de kommer bli framgångsrika, dels för att de ger ett komplement till kollektivtrafiken och bilar, dels för att man snabbt och smidigt kommer fram även i trånga städer. 

Samtidigt har vi en snabb utveckling inom bilindustrin, främst övergången till eldrift där biltillverkarna tävlar i att överträffa varandra. Idag finns definitivt elbilar som kan konkurrera, det är bara prislappen som måste ned en del. 

Nästa pusselbit i transportrevolutionen är mer osäker, vi talar då om självkörande fordon. Optimisterna menar att helt självkörande fordon inte är särskilt långt borta, medan andra drar helt andra slutsatser om möjligheterna att bilar ska kunna vara självgående. Bland annat är man oroad över att självkörning kommer öka trafiken, dels på grund av mycket tomkörning, dels då kommer åkas mer om det är enkelt att åka bil. I värsta fall kommer de självkörande bilarna bidra till ännu värre kaos på gatorna.

Tvåhjuligt fungerar

Vi tror mer på den tvåhjuliga omställningen, den är ju redan prövad, och vi vet att den har fungerar. Och vi vet också rätt väl, vilka hindren är för dess fortsatta utveckling. Så dessa kan elimineras.

Som vi kunnat se under senare tid, så är den europeiska cykelbranschen tydligt optimistisk om sin framtid. I skenet av att mobiliteten behöver ställas om så tror exempelvis experter hos branschorganet ECF (European Cyclist Federation) på det årligen kan säljas 30 miljoner elcyklar kring 2030 inom EU. Denna höga prognos är dock den mest optimistiska, och kräver att samhället går in för en storskalig omställning till cyklar och elcyklar. För att så ska bli krävs bland annat:

  • Ekonomiska incitament genom skattesystemet, exempelvis möjighet till avdrag för cykling till jobbet eller ingen moms på cyklar/elcyklar. Elbilar stöttas ju med 60000 kr i bonus, medan elcyklar inte stöttas alls. Märkligt att inte det extremt hållbara alternativet inte uppmuntras mer.
  • Säkerheten och framkomligheten för cyklar måste bli mycket bättre, så att alla vågar cykla. Ett väl utvecklat och snabbt cykelvägnät med hög kapacitet skulle garanterat locka fler på två hjul. Holland är ett bra exempel på att konsekventa satsningar på bra cykelinfra, också leder till mycket cykling. Samhällets infrastrukturinvesteringar till cykling måste lyftas ordentlig. Vägar för bilar finns så det räcker.

Nåväl säljs det bara 10-20 miljoner elcyklar inom EU, så lär det innebära en radikal omställning.

Och vi tror att det är nu det händer. Vi har det skenande klimathotet, vi har en djup insikt om att bildominansen i städer är ohållbar. Alla larmklockor ringer, det krävs en radikal omställning.

Vi tror faktiskt att politiken på såväl nationell nivå, som på EU-nivå kommer att leverera en del under kommande år. Det måste bli slut med fossileldandet för att förflytta sig. Det är inte rimligt att behöva 1-2 ton tunga fordon för att förflytta sig några kilometer i städer. Det är inte rimligt att stora delar av städerna upptas av avställningsytor, för dessa stora fordon (som ändå står still mest tiden, om varje personer äger har en).

Björn Åslund, chefredaktör

Läs mer

Annons: