Allt fler kommuner har cykelplan

admin

admin

31 jan 2021

Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av det nationella cykelbokslut som nyligen publicerades.

– Cykling ökar i betydelse och är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Att cykla behöver bli attraktivare, smidigare och säkrare, säger Rami Yones, ordförande för Nationella cykelrådet i ett pressmeddelandesom publicerats på Trafikverkets hemsida .

Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik, medan cykeltrafiken nu följs upp för tredje gången.

En vanlig dag cyklar 800 000 personer sju kilometer var, och på ett år cyklas det i snitt 250 mil. Foto: Björn Åslund

Det nationella cykelbokslutet för 2017 redogör för trender och utveckling för att inspirera till ökat och säkert cyklande. En vanlig dag cyklar 800 000 personer sju kilometer var, och på ett år cyklas det i snitt 250 mil. I hela landet finns i dag drygt 2 200 mil cykelväg, framgår av cykelbokslutet. Ett 60-tal kommuner har numera en cykelplan, och motsvarande siffra för landets 21 regioner och landsting är 15.

– Engagemanget för cykling ökar. Det finns ett stort fokus på cykelfrågorna  och arbetet i samhället blir alltmer systematiskt, säger Rami Yones.

Cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet som är  ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att följa cyklingens utveckling hos berörda myndigheter, organisationer och kommuner på lokal, regional och nationell nivå. Detta redovisas inom ramen för det nationella cykelbokslutet, och är ett led i den nationella cykelstrategin. 

I den nationella cykelstrategin ingår fem stora insatsområden i det fortsatta arbetet:

•Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen

•Öka fokus på grupper av cyklister

•Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur

•Främja en säker cykeltrafik

•Utveckla statistik och forskningFAKTA

Länk till pressmeddelande

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2018-07/hogre-vaxel-i-cykelplaneringen/AnnonsAnnons

Läs mer

Annons: