7 %

admin

admin

31 jan 2021

… har cyklingen ökat de senaste fem åren i huvudstaden.

Foto: Shutterstock

Cyklingen fortsätter att öka i Stockholm, enligt ny statistik från trafikkontoret, som publiceras av bland annat Stock­holmdirekt.se

Den senaste manuella räkning­en som trafikkontoret gjorde av antalet cyklister på ett antal mätplatser visar att antalet passager ökade med 30 procent 2016 jämfört med samma period 2015. Nu är dock en mätning en enstaka dag ett år lite vanskligt som underlag då cykling är väldigt väder­beroende, påpekar en handläggare på trafikkontoret. Ska man se till den långsiktiga utvecklingen är datan för fem­årsperioder ett säkrare underlag.

Sett till den senaste femårsperioden 2016–2012, jämfört med den föregående, så ökar cyklingen också – men i betydligt blygsammare takt. I innerstadssnittet ökade cyk­lingen med 7 procent, i Saltsjö-Mälarsnittet med 4 procent och i ytterstan med 5 procent.

Läs mer