300 stödsystem för ökad cykling i Europa

Björn Åslund

Björn Åslund

5 aug 2021

Den svenska elcykelpremien överlevde bara ett år. Men ute i Europa frodas olika subventioner och skattereduktioner som ska uppmuntra elcyklar, lastcyklar och vanliga cyklar. ECF har hittat nära 300 sådana stödsystem.

Den av den svenska regeringen införda elcykelpremien blev inte långvarig. Den infördes 2018 men försvann redan efter ett år, trots att den skulle gälla tre år.
Fortfarande finns det politiker som drar upp elcykelpremien i debatter. Nästan alltid för att förlöjliga den eller framställa den som ett misslyckande.
Men utvärderingen, som gjordes av naturvårdsverket, visade att premien i stora drag fungerade bra (se nyhetstext på SVT).
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elcykelpremien-utvarderad-sa-anvandes-den
Vi vet inte om framgångarna med premien i Sverige varit till inspiration i andra länder, men uppenbart är att det finns politiker i många länder som tror på olika stödsystem och subventioner för att locka fler till cykling.
Den europeiska cykelorganisationen ECF – European Cyclist Federation – har gjort en sammanställning är nu aktuella stödsystem för köp av cyklar. Det är skattesubventioner och köppremier, som på olika sätt ska locka till köp av cyklar.
Här finns alltså nära 300 olika system, en del nationella, andra på regionnivå. Väldigt många siktar på köp av elcykel eller lastcykel med elassist.
21 länder finns representerade, alltså en majoritet av Europas länder. Men inte något av de nära 300 stödsystemen är inom Sveriges gränser.
Tanken med sammanställningen är flera (som ni hittar till via länken nedan) ECF vill underlätta för cykeltillverkare att hitta marknader. Genom att via bra exempel vill man visa och inspirera beslutsfattare och politiker till att införa fler liknande stödsystem.

https://ecf.com/resources/financial-incentives?page=2

Läs mer