15 gånger energieffektivare

admin

admin

31 jan 2021

En stor elassisterad lastcykel kan vara 15 gånger energieffektivare än en eldriven skåpbil. Detta enligt mätningar gjorda av lastcykelåkeriet Pling Transport, som gjort detta på uppdrag av Energimyndigheten.

Foto: Pling Transport 

Själva idén att jämföra elanvändningen för lastcykeln och skåpbilen är kläckt av Pling Transport, som håller till i Göteborg. Bland annat har man stora fyrhjuliga lastcyklar av typen Velove Armadillo, som kan dra upp till 200 kilo i backar med semitrailer påkopplad.

Pling Transport har sökt och fått finansiering från Energimyndigheten -genom programmet ”Demonstrations-program för elfordon”. Pling Transport har i projektet även undersökt möjlig-heter för citylogistik med små containrar, vilket ökar förutsättningarna att köra mer gods med lastcykel.

Resultatet av Plings mätningar redo-visas på hemsidan. Lastcykeln använde endast 6 procent av energin som krävdes för skåpbilen för samma transportarbete, 0,23 kWh/mil jämfört med 3,6 kWh/mil. Det går också att formulera resultaten som att lastcykeln var 15 gånger energi-effektivare, konstaterar Pling. 

Mätningen skedde genom att lastcykel och skåpbil körde fem olika sträckor tre gånger vardera i centrala Göteborg. Skåpbilen var en Nissan e-NV200.

– Vi visste att det skulle vara stor skillnad redan innan testerna, men det var ännu större skillnad än vi trodde, skriver Pling på hemsidan.

Plings vd Johan Erlandsson vill med jämförelsen visa att det finns betydligt energieffektivare transporter än elbilar.

– I dag är uppfattningen att allt som är eldrivet också är 100 procent hållbart, oavsett hur mycket el de drar. Att endast 30 procent av elproduktionen i Europa är förnybar och att fordonstillverkning har omfattande miljöpåverkan negligeras helt. 

– Med mätningen vill vi bidra till en nyktrare syn på elfordons miljöpåverkan. Visst ska vi köra med elfordon, men det stämmer helt enkelt inte att omfattande användning av dem skulle vara hållbart, lika lite som att motorfordon med förbränningsmotor är det.

Den eldrivna skåpbilen har dock unge-fär den dubbla lastkapaciteten jämfört med den stora lastcykeln, medger Johan Erlandsson. Å andra sidan säger han att skåpbilarna ofta har lite last, som utan svårighet skulle kunna flyttas över till elassisterade lastcyklar.

– Det finns välbelagda studier som visar att en fjärdedel av professionella, motoriserade godstransporter i tätort kan flyttas över till lastcykel utan problem. Vi har kunnat se med egna ögon att det ofta är väldigt lite gods i skåpbilarna. Många av de uppdrag vi tagit över med lastcyklarna har just varit väldigt små uppdrag, som en back bröd eller ett dokument. 

Johan Erlandsson, vd Pling Transport

Läs mer

Annons: