1 procent av elcykelstölderna klaras upp

Björn Åslund

Björn Åslund

15 nov 2021

Ökade eller minskade cykelstölderna under 2020? Olika källor ger olika svar. Men uppklarningsprocenten var nära noll för vanliga cyklar, dock för elcyklarna var uppklarningsprocenten 1 procent.

Att cykelstölder är ett stort bekymmer är inte någon direkt nyhet. Cykelstöld är ett av de vanligaste egendoms­brotten. Nu finns siffror över utvecklingen under 2020 sammanställda av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Utvecklingen under 2020 skiljer beroende på vilken källan man använder. Anmälda stölder ökar, men den Nationella trygghets­undersökningen visar på en minskning.

Ökning

År 2020 anmäldes 77 200 cykelstölder enligt statistik över anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet. 9 400 av dessa avsåg elcyklar. 77 200 cykelstölder är en ökning med sex procent jämfört med föregående år. En utredning inleddes i  5 000 av de handlagda brotten, medan merparten avskrevs direkt.

Resultatet från Nationella trygghets­undersökningen visar att 10,5 procent av de hushåll som ägde någon cykel förra året rapporterar att de utsattes för cykelstöld. Detta skall motsvara cirka 436 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. 

Minskning

Detta innebär en minskning från 2019, då andelen var 11,4 procent. Andelen utsatta för cykelstöld minskade från och med 2008 till och med 2012. Därefter skedde en svag ökning fram till 2019, som avtog i och med minskningen i den här senaste mätningen.

Brottstypen cykelstöld har delats upp på annan cykel än elcykel och elcykel. De flesta cykelstölder förblir ouppklarade, eftersom det sällan finns en identifierad misstänkt person.

Under året personuppklarades 308 cykelstölder, vilket ger en personuppklaringsprocent på strax över 0 procent. När det gäller elcyklar var andelen brott som personuppklarades högre: 48 av de personuppklarade stölderna gällde elcyklar, vilket ger en personuppklaringsprocent på 1 procent, uppger Brå.

År 2020 var cirka 1 200 personer misstänkta för cykelstöld, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år. Antalet misstänkta har ökat med 17 procent sedan 2011.

Cykelstölder bland unga

Skolundersökningen om brott 2019 beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. I undersökningen uppger en något större andel killar än tjejer att de blivit bestulna på en cykel under de senaste tolv månaderna. Nästan 17 procent av killarna och nära 14 procent av tjejerna uppger detta. Majoriteten av dem som uppger att de blivit utsatta uppger att det hänt endast en gång under de senaste tolv månaderna, medan en mindre andel uppger att det skett vid minst två tillfällen.

Av de tillfrågade i undersökningen från 2019 uppger 10,1 procent av killarna och 3,4 procent av tjejerna i årskurs nio att de stulit en cykel vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna.

Källa: https://bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/cykelstold.html

Läs mer