Elcykeln logo Meny

Koppla en utmaning för många cykelbutiker

 Crescents digitala Koppla-system blev en ordentlig utmaning under 2020 för många cykelhandlare, med krånglande teknik och många mjukvaruuppdateringar. Hos Cycleurope menar man att de mesta av problemen nu ska vara lösta.

Crescents Koppla var ett stort steg i digitaliseringen av elcyklar. Koppla finns i två versioner, Light och Connect, till vilket man har en mobilapp med olika tjänster. Båda versionerna innebär stöldskydd av batteriet, genom att det endast fungerar på ägarens cykel. Connect, som är mer avancerad, innebär att cykeln har ett digitalt systemlås, geofence och GPS-spårning.

Men introduktion av dessa nya tjänster blev ingen enkel resa. Vi har hört om återkommande problem med batterierna, appen och cyklarna. Vi har varit i kontakt med ett antal cykelbutiker med Crescent i utbudet. 

Några menade att Crescent Koppla elcyklar inte strulade mer än andra elcyklar. Medan andra har mött massor med strul med systemet.

En cykelmekaniker i sydsvensk kuststad ger följande beskrivning:

-Crescent beskrev det som fint och lätt, men det var inte hela sanningen. Vi har fått utbildning hos Cycleurope, det lät ju bra, men i praktiken fungerar det inte. Batterier dör, displayer dör, cyklar ger upp.

-Jag upplever att det är svårt att felsöka Koppla, det är svårt att åtgärda felen. Det känns som systemet saknar delar i utvecklingen.

-Det här har skämt ut oss inför kunder som blivit besvikna, och vi som cykelbutik får ta smällen.

Cykelmekanikern menar att kanske var tionde såld Crescent med Koppla haft problem, men då har det varit riktigt svårlösta problem.

Dödade batterier

Vi pratar med en butikssäljare vid en Team Sportia butik.

– Koppla är ett jättebra tänk, men det verkar inte genomtänkt. Programvaran är jobbigt att arbete med, och vi har lyckats döda batterier med den. Det har varit mycket strul när vi ska koppla ett batteri till en elcykel. Även motorer och displayer har dött, vi har aldrig haft så mycket reklamationer.

Säljaren uppskattar att det varit strul med hälften av antalet sålda Crescent med Koppla.

Han uppger att man påpekat problemen för Cycleurope, men att man inte fått någon egentlig återkoppling.

-Cycleurope var nog för snabb med introduktionen, de hade en smart idé, men den blev inte genomtänkt.

Från en butik i kedjan Sportson får vi höra att just den aktuella butiken inte haft några större problem med Koppla. Men så har det inte varit i alla Sportsons butiker:

-Vissa butiker har varit mer drabbade av problem med Koppla. Det drabbar tydligen vissa batcher av cyklarna och vissa leveranser av batterier.

Han uppger att Sportson-butikerna haft en dialog med Cycleurope och det ska ha utmynnat i en kompensation för allt extra arbete bland annat med uppdateringar av cyklarnas programvaror.

Han konstaterar att mycket av problemen med Koppla nu verkar åtgärdat, bland annat då Cycleurope skickat ut nya mjukvaror.

Mest omfattande

Johanna Smedberg, som är marknadschef vid Cycleurope, kan berätta om utmaningar med introduktionen av nya Koppla-tekniken, som skedde samtidigt som man bytte kommunikationssprotokoll, från UART till CAN-bus.

-Att göra elcyklarna stöldskyddade och spårbara genom uppkoppling och samtidigt byta kommunikationsspråk, har varit det mest omfattande vi gjort eftersom det har handlat om att digitalisera och transformera en hel bransch. 

-Det var ett jättesprång tekniskt och en utmaning för alla. Det var nytt för oss och nytt för cykelhandlarna.

Hon menar att de tekniska problemen inte varit omöjliga att eliminera.

-Vi har kunnat lösa problemen när de uppkommit. Det har behövts mjukvaruppdateringar, som vi också gjort.

-När det gäller de nya teknikfunktioner, som att stöldskydda batterier och ändra körstil, så har återförsäljarna tyckt att det varit en utmaning att lära sig och tidskrävande i butiken. Initialt så hade vi ett antal mjukvaruuppdateringar som följde tätt på varandra vilket inte var idealiskt förstås.  

Pandemin störde

Johanna Smedberg tar även upp pandemin, som bröt ut på allvar när Koppla lanserades och cykelhandlarna skulle utbildas. Den kan ha gjort att kunskapen i butikerna om Koppla inte nådde önskad nivå.

-Vi hann bara göra en initial utbildning, men eftersom vi försökt följa Folkhälsomyndighetens råd har våra säljare och tekniska support inte kunnat resa runt som brukligt. Vi har fått ställa om och förstärka vår support över telefon och digitalt istället. Alla som har behövt support har kunnat få det även om väntetiderna på telefon varit längre än vanligt. 

Är då Koppla nu säsongen 2021 tillräckligt stabilt?

-De cyklar som idag rullar ut till butikerna, dessa kan vi rakryggat stå för att de fungerar. Men jag kan inte ta gift på att det finns cyklar som behöver uppdatering av mjukvaran.

– Situationen är annorlunda idag, vi har lärt oss hur vi kan släppa nya mjukvaruuppdateringar på ett sätt som upplevs kontrollerat och hanterbart för återförsäljarna och numera så stöldskyddar vi batterierna i fabriken i Varberg för att spara tid för personalen i butiken. 

Björn Åslund

Björn Åslund

PUBLICERAD: 2021-03-18